สารถึงนักวิ่งกลุ่มเกณฑ์สุขภาพ “ไม่ปกติ”

เรียนนักวิ่งกลุ่มเกณฑ์สุขภาพ “ไม่ปกติ” ขอขอบคุณนักวิ่งที่ให้ความร่วมมือ ตอบแบบประเมินสุขภาพก่อนการออกกาลังกายในครั้งนี้ ผลการคัดกรองเบื้องต้น ระบบหัวใจ หลอดเลือด และสมอง ของท่านอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ปกติ” มีความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อต้องออกกาลังกายที่มีความหนักหน่วง เช่น วิ่งต่อเนื่อง (21 ก.ม.) เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในขณะออกกาลังกาย ทางคณะกรรมการจัดบริการทางการแพทย์ ใคร่ขอความร่วมมือนักวิ่งให้ไปตรวจสุขภาพและปรึกษาอายุรแพทย์อีกครั้ง หากมีข้อมูลการตรวจ และคำแนะนำมาจากแพทย์เพิ่มเติม แต่ประการใด กรุณาแจ้งโดยตรงที่คณะผู้จัดงานวิ่งฯ ที่ wanna@mice.co.th ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจ / ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ในบริเวณงาน Expo ในวันศุกร์ที่ 13 และ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 รวมถึงแจ้งความจำนง -สมัครรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ค่าบริการ 300 บาท (ชำระเงิน ณ จุดบริการห้องชมทะเล 2-3 อาคารอยู่ติดกับเซเว่น) -สมัครรับการตรวจอัตราใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย แบบอ้อม (VO2MAX, INDIRECT TEST) ค่าบริการ …

สารถึงนักวิ่งกลุ่มเกณฑ์สุขภาพ “ปกติ”

เรียนนักวิ่งกลุ่มเกณฑ์สุขภาพ “ปกติ” ขอขอบคุณนักวิ่งที่ให้ความร่วมมือ ตอบแบบประเมินสุขภาพก่อนการเข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ ผลการคัดกรองเบื้องต้น ระบบหัวใจ หลอดเลือด และสมอง ของท่านอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีความเสี่ยงต่า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจัดบริการทางการแพทย์ขอให้นักวิ่งเตรียมการฝึกซ้อมให้ดีที่สุด และพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจ / ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ในบริเวณงาน Expo ในวันศุกร์ที่ 13 และ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 รวมถึงแจ้งความจำนง -สมัครรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ค่าบริการ 300 บาท (ชำระเงิน ณ จุดบริการห้องชมทะเล 2-3 อาคารอยู่ติดกับเซเว่น) -สมัครรับการตรวจอัตราใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย แบบอ้อม (VO2MAX, INDIRECT TEST) ค่าบริการ 100 บาท (ชำระเงิน ณ จุดบริการบูธของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงาน Expo บูธอยู่ใกล้กับบูธโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา) ท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ลิงก์นี้ http://www.miceandcom.com/medical/queue/ ทั้งนี้ระบบหน่วยบริการทางการแพทย์ต่าง …

สารถึงนักวิ่งกลุ่มที่ตั้งครรภ์

เรียนนักวิ่งกลุ่มที่ตั้งครรภ์ ตามที่ท่านได้กรุณาตอบแบบประเมินสุขภาพก่อนการวิ่ง โดยระบุว่า “กำลังตั้งครรภ์” ทางคณะกรรมการจัดบริการทางการแพทย์ มีความกังวลว่าเมื่อถึงวันวิ่งจริง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ภาวะการตั้งครรภ์จะมีการพัฒนาไปมากขี้น ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทั้ง “ว่าที่คุณแม่” และทารกในครรภ์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมวิ่งในระยะ 21KM ซึ่งอาจจะเกิดภาวะกดดัน และมีการตอบสนองของสรีรวิทยาร่างกายเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการฯ จึงมีข้อสรุปแนวปฎิบัติมายังท่านดังนี้ 1. นักวิ่งกลุ่มที่ “ตั้งครรภ์” ที่ยังประสงค์เข้าร่วมวิ่ง ขอให้แสดงใบรับรองแพทย์จากสูติแพทย์ พร้อมเบอร์โทร.ติดต่อ จากแพทย์ที่ดูแลครรภ์ท่านเพื่อยืนยันว่า “สามารถเข้าร่วมวิ่งในระยะ 21KM ได้” ต่อคณะกรรมการฯ ในช่วงวันรับ BIB วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 และขอรับสติกเกอร์ติดชี้บ่งที่บูธโรงพยาบาลพญาไท บริเวณงาน Expo ได้ 2.นักวิ่งกลุ่มที่ “ตั้งครรภ์” ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมวิ่ง งานบางแสน21-2019 ได้มีวิธีช่วยเหลือนักวิ่งกรณีไม่สามารถมาร่วมงานได้ 2 วิธีคือ 2.1 แจ้งให้งานส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ กรณีนี้นักวิ่งยังได้สิทธิ์นักวิ่งเก่าเพื่อสมัครปีหน้าต่อ …

วิธีสมัครบางแสน21-2019 รอบนักวิ่งเก่า

มีข้อสงสัย อ่าน FAQ การสมัครรอบนักวิ่งเก่าได้ที่นี่ http://bit.ly/BS21-xFAQ 1.เข้าเว็บ http://www.bangsaen21.com  เลือกเมนู [กดเพื่อสมัคร] และ เลือกประเภทการสมัคร แบบ [นักวิ่งไทย (รอบนักวิ่งเก่า Bangsaen21-2018)] เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครไทยรัน หรือ เข้าลิงก์ทางลัด https://race.thai.run/BS21-2019 หมายเหตุ : **การสมัครรอบนี้ สำหรับ “นักวิ่งไทย BANGSAEN21-2018” เท่านั้น** สำหรับนักวิ่งเก่า BANGSAEN21-2018 ที่เป็นชาวต่างชาติ เข้าสมัครตามประเภทการสมัครที่ตรงกับตนเองได้เลย -นักวิ่งต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักในประเทศไทยระยะยาว (Expat Runner) เข้าสมัครที่ https://race.thai.run/BS21-Expats-2019 -นักวิ่งต่างชาติ (Oversea Runner) เข้าสมัครที่ https://race.thai.run/BS21-Overseas-2019 2. เมื่อเข้ามาที่ระบบรับสมัครไทยรันแล้ว กดที่เมนู [สมัคร] บางแสน21-2019 มีการแข่งขันระยะเดียว คือ ระยะ 21กม. แต่มี 2 ประเภท คือ แบบนักวิ่งไทย 21K …

BANGSAEN42: ขั้นตอนการทำเรื่องกรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

1.เข้าระบบรับสมัคร เข้าไปที่ http://www.bangsaen42.com เลือกประเภทการสมัครที่ตรงกับที่สมัครไว้ และ Log in *ซึ่งต้องเป็น log in เดียวกับที่ใช้ในวันสมัคร* 2. ประวัติการสมัคร เลือกเมนู *ประวัติการสมัคร* ไปที่ >> รายการสมัคร บางแสน42 ที่ต้องการยกเลิก >> กดเลือกที่ปุ่มเมนู รายละเอียด ระบบนำเข้าสู่หน้ารายละเอียดผู้สมัคร ให้เพื่อนๆ เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุด จะมีเมนู ขอยกเลิกการสมัคร ***********NOTE!!!! ตำแหน่งเมนู ประวัติการสมัคร************** PC / desktop site: เมนู ประวัติการสมัคร จะอยู่ด้านบนข้างๆ ชื่อ account/user ถ้าเข้าด้วยมือถือ / mobile site: มุมบนขวา มีขีดแนวนอน 3 เส้น (hamburger menu) กดจะมีเมนูย่อยให้เลือก ************************************************************************************* 3. กรอกข้อมูล ในขั้นตอนนี้ …

วิธีสั่งสินค้าที่ระลึกงานบางแสน42 เพิ่มเติม หลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว

1. http://www.bangsaen42.com เลือกประเภทการสมัครที่ตรงกับที่เข้ากรอกข้อมูลไว้ หรือ ลิงก์ตรงเข้าระบบไทยรัน -นักวิ่งไทย : https://race.thai.run/BS42-2019 -นักวิ่งต่างชาติที่มีวีซ่าทำงาน หรือ พำนักในประเทศไทยระยะยาว (Expat Runner) : https://race.thai.run/BS42-Expats-2019 -นักวิ่งต่างชาติ (Oversea Runner) : https://race.thai.run/BS42-Overseas-2019 -นักวิ่งบัตรการกุศล : https://race.thai.run/BS42-Charity-2019 -นักวิ่งบัตรวีไอพี : https://race.thai.run/BS42-VIP-2019 2. Log in *เป็น log in เดียวกับที่ใช้ในวันกรอกข้อมูล* 3. เลือกเมนู *ประวัติการสมัคร* -PC / desktop site : เมนู ประวัติการสมัคร จะอยู่ด้านบนข้างๆ ชื่อ account/user -ถ้าเข้าด้วยมือถือ / mobile site : มุมบนขวา มีขีดแนวนอน 3 เส้น …

Elite of BANGSAEN42 2019

นี่คือโอกาสครั้งแรกของนักวิ่งบางแสน42 ชลบุรี มาราธอน ที่จะได้พบกับความมันระดับโลก ในการห้ำหั่นความเร็วระยะ 42.195 km ของนักวิ่งอีลิทระดับโลก ที่จะมาแข่งขันในปี 2019 โดยเป็นไปตามมาตรฐานที่เราขอรับรอง IAAF Bronze Label  Road Race โดยระบุเป็นเงื่อนไขดังนี้ มีจำนวนนักวิ่งอีลิทชายและหญิง  ขั้นต่ำอย่างละ 6 ท่าน ซึ่งนักวิ่งกลุ่มนี้คือ นักวิ่งระดับท็อปของโลกในลิสต์ของ IAAF อีลิทแต่ละท่านต้องอยู่ในระดับ Bronze Status ขึ้นไป เวลา PB นักวิ่งชายขั้นต่ำประมาณ 2 ชั่วโมง 11 นาที และนักวิ่งหญิง 2 ชั่วโมง 33 นาที บอกได้เลยครับว่านี่คือมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับกัน ความเร็วแบบที่หลายๆท่านอาจไม่เคยเห็น แต่ที่งานบางแสน42 คราวนี้เราจะได้เห็นแบบตัวเป็นๆ ใส่กันสุดๆ และเมื่อแอดทำข้อมูลไปลึกเรื่อย ๆ สถิติมาราธอนที่ดีสุดที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันของประเทศในแถบอาเซียน ในระดับการแข่งขันวิ่งถนน IAAF Label Road Race อยู่ที่สิงคโปร์มาราธอน เวลาดีที่สุดของฝ่ายชาย …